Na úvod

Počas pôsobenia na stavebnom trhu od roku 1993 až dodnes firma Ing. Ladislav Jantulík - JANSTAV zrealizovala stavebné práce a investičné akcie rôznych finančných objemov a druhov hlavne v pozemnom staviteľstve na území SR a ČR.

Ide o novostavby a rekonštrukcie priemyselných objektov, administratívnych a polyfunkčných budov a rodinných domov.

Vlastníme licenciu ETICS /systém CEMIX THERM/ na zatepľovanie budov. Firma Janstav má odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru v oblasti pozemného staviteľstva.
Stavebný a technický dozor vykonávame pre súkromných investorov, bytové družstvá, mestské a obecné úrady a rôzne iné organizácie.

kolaz